"

 


Με 15 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς

η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Επικύρωση πρακτικού 20ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου

2.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας – Έγκριση σχεδίου καταστατικού. Εισήγηση Δημάρχου

3.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Καστοριάς έτους 2020. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

4.Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

5.Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Καστοριάς, με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ¨». Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

6.Καθορισμός Αμοιβής Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Καστοριάς σε υπόθεσή του, Ενώπιον του Αρείου  Πάγου. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

7.Εγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας), του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Διοικ/κου Συμβουλίου  Ν.Π.

8.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Δυτική Μακεδονία 2014-2020''. Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

9.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Δυτική Μακεδονία 2014-2020''. Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

10.Έγκριση εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

11.Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

12.Λήψη απόφασης επεκτάσεων Φ.Ο.Π. (Φωτισμός Οδών & Πλατειών) σε Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

13.Λήψη απόφασης για καταστροφή – ανακύκλωση αντικειμένων άνευ αξίας. Εισήγηση Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών – Πρακτικό Αρμόδιας Επιτροπής.

14.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση και διατήρηση τάφων «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ». Πρακτικό Επιτροπής

15.Αποδοχή παραίτησης – αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ