"


Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ

ενημερώνει τα μέλη της και τους γουνοποιούς της Καστοριάς και της Σιάτιστας ότι  εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η πρόταση που είχε υποβάλει στο πλαίσιο του Προγράμματος " «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5035145 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τρία θεματικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι «Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας», «Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας», «Εξαγωγικό εμπόριο και ενίσχυση εξωστρέφειας». Η πιστοποίηση των ωφελούμενων θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ κ. Κοσμίδης δήλωσε : "Επιτέλους ένα μακροχρόνιο αίτημα των Φορέων της Γούνας για την προώθηση πιστοποιήσεων επαγγελματικών προσόντων σχετικών και με τον κλάδο της γουνοποιίας   πρόκειται να γίνει πράξη. Η υλοποίηση του προγράμματος έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή καθώς θα συνδεθεί με την μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλει ο κλάδος για την επανεκκίνηση του. Αναμένουμε άμεσα την ενεργοποίηση παρόμοιου εγκεκριμένου προγράμματος της Περιφέρειας για ανέργους με κατάρτιση σε αντικείμενα σχετικά και με την γουνοποιία  το οποίο καθυστερεί εδώ και δύο περίπου χρόνια καθώς επίσης και την προκήρυξη αντίστοιχου προγράμματος για τους εργαζομένους. Θέλω να ευχαριστήσω την ικανή και έμπειρη ομάδα τεχνοκρατών της Ομοσπονδίας που συνέβαλαν σημαντικά στην κατάλληλη τεκμηρίωση και υποβολή των προτάσεων. Τέλος, θέλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ουσιαστική στήριξη που παρέχει στον κλάδο της γουνοποιίας,  όπως επίσης και τον Βουλευτή ΝΔ Π.Ε. Κοζάνης  Γιώργο Αμανατίδη ο οποίος προσφέρει  τα μέγιστα τόσο στον κλάδο της γουνοποιίας, όσο και στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος».


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ