"


Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα ενημέρωσης για την λειτουργία των μονάδων εκτροφής μινκ, τα μέτρα ασφαλείας και τις επιπτώσεις των εισβλητικών ειδών στο περιβάλλον.


Την Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου 

στο αμφιθέατρο της Π.Ε. Καστοριάς πραγματοποιήθηκε  ημερίδα ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ATIAS (LIFE18NAT/GR/000430)με θέμα: «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά». 

Την ημερίδα διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, ως εταίρος του Προγράμματος  LIFE ATIAS. Σκοπός της ημερίδας ήταν η στοχευμένη ενημέρωση από ειδικούς  για τη λειτουργία μονάδων εκτροφής μινκ, τα μέτρα ασφαλείας και τις επιπτώσεις των εισβλητικών ειδών στο περιβάλλον. 

Στον πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας Δημήτριος Κοσμίδης, ο  καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του  Α.Π.Θ.  Ιωάννης Γήτας και ο αν. Καθηγητής του  Τμήματος  Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  του Α.Π.Θ. Νίκος Παναγιώτου.

LIFE ATIAS


Σκοπός του έργου LIFE ATIAS είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος άμεσης προειδοποίησης και επέμβασης για την αποτροπή της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο εστιάζει στον έλεγχο ή και την – κατά τόπους – εξάλειψη του Αμερικανικού μινκ (Neovisonvison), στις Προστατευόμενες Περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και τον πρωτογενή τομέα.

Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι από 02/09/2019 έως 30/09/2022, και πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τα παρακάτω τμήματα: το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας &Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων και το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και συμμετέχοντες εταίρους:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης

- Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Δασολογίας και -Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ