"

Χαράλαμπος Καραταγλίδης : “Θετικά τα Αποτελέσματα του ΕΣΠΑ 2014-2020”

 

"Η άμεση ωφέλεια ήταν και είναι οι απευθείας

χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ τα οποία επιδοτούν νέες επενδύσεις αλλά και εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχουσών", τονίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς, κ. Χαράλαμπος Καραταγλίδης, σε ερώτηση μας σχετικά με το θετικό αντίκτυπο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στην Π.Ε. Καστοριάς. 

Λόγω της λήξης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ξεκινήσει μία εκστρατεία ενημέρωσης όλων των τοπικών κοινωνιών στην Ευρώπη που έχουν επωφεληθεί από τους κοινοτικούς πόρους κατά την εξαετία 2014 - 2020. 

"Εμμέσως οι επιχειρήσεις ωφελούνται από τα έργα του ΕΣΠΑ μέσω των υποδομών οι οποίες δημιουργούν ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον", προσέθεσε ο κ. Καραταγλίδης αναλύοντας το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα κονδύλια στη δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών υποδομών. Οι υποδομές αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς έχουν λύσει χρόνια προβλήματα πολλών τοπικών επιχειρήσεων φέρνοντας παράλληλα καινοτόμες ιδέες και προβληματισμούς. 

Καθοριστική ήταν, επίσης, η συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19 που εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές της Γηραιάς ηπείρου. "Την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε μέσω των αποφάσεων που πάρθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη -μέλη να χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΣΠΑ για επιδοτήσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων με μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αναφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις και την μείωση του χρόνου", ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καραταγλίδης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί μεταβατικό στάδιο προστασίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εργαζομένων από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID19. 

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητά της, για να δημιουργήσει την "ασπίδα" των 750 δις ευρώ που θα προστατέψει τα κράτη-μέλη από μία βαθιά και παρατεταμένη ύφεση. Η Ελλάδα θα λάβει 35 δις μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021 - 2027. 

Εξίσου σημαντικά ήταν τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας INTERREG, τα οποία έχουν ως στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Ευρώπης και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 

"Ως κύρια επιδίωξη των διασυνοριακών προγραμμάτων INTERREG είναι οι κατευθύνσεις της πολιτικής που διατυπώνεται και εφαρμόζεται από κοινού από τα κράτη - μέλη, με κύρια και ιδιαίτερα χαρακτηριστική τη συνεχώς εξελισσόμενη Πολιτική Συνοχής. Στη λογική αυτή τα Προγράμματα διακρατικής συνεργασίας, εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιοχές, με συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητες, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Τα αποτελέσματα αυτών των συνεργασιών μετακυλίονται στην πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις". Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ διακρατικής συνεργασίας με χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογείου στους τομείς των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης καταστροφών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς η Π.Ε. Καστοριάς συνορεύει με χώρες των Δ. Βαλκανίων, οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παρά τη θετική εικόνα, οι πόροι ΕΣΠΑ έχουν βασικές αδυναμίες. "Με την ασφυξία που υπάρχει σε σχέση τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, το βάρος έχει πέσει στο ΕΣΠΑ που τα τελευταία χρόνια είναι το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο χρηματοδότησης", συνεχίζει ο κ. Καραταγλίδης. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί συμφόρηση και ανταγωνισμό που προφανώς πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στο επόμενο ΕΣΠΑ 2021 - 2027. 

"Σε σχέση με το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα η απάντηση μου είναι ότι είναι αρκετές οι αδυναμίες. Η κυριότερη θα έλεγα ότι είναι το χάσμα μεταξύ σχεδιασμού και της υλοποίησης. Ο χρόνος αυτός είναι μεγάλος 5 με 7 χρόνια και δυστυχώς οι εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις ανάγκες των επιχειρήσεων ξεπερνούν τον σχεδιασμό", λέει στο τέλος, ο κ. Καραταγλίδης αναφορικά με το τι θα πρέπει να αλλάξει άμεσα στο στρατηγικό σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ που θα ακολουθήσει.  

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ