"


Βελτίωση των υποδομών ύδρευσης σε εννέα Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 1.838.000€ από τη ΔΕΥΑΚ

Έπειτα από την πρόσφατη δημοπράτηση

και ανάδειξη του αναδόχου, ξεκινούν το επόμενο διάστημα από τη ΔΕΥΑΚ οι εργασίες για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης σε εννέα Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 1.838.000€

Πιο συγκεκριμένα, εργασίες και παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια, δεξαμενές, δίκτυα ύδρευσης κ.α., θα πραγματοποιηθούν σε Μανιάκους, Μεσοποταμία, Κεφαλάρι, Κορησό, Λεύκη, Πεντάβρυσο, Καλοχώρι, Τσάκονη και Νέο Οικισμό Κορεστίων, όπου εντοπίζονται σχετικά προβλήματα που επηρεάζουν την ομαλή υδροδότηση των οικισμών αλλά και επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας και συντήρησής τους.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Πέτρος Τόσκος ανέφερε σε δηλώσεις του ότι “πρόκειται για σημαντικά έργα και παρεμβάσεις καθοριστικής σημασίας, που έχουν επιμελώς δρομολογηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και την εξασφάλιση ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες, δημιουργώντας όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς”.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ