"


3η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Τι ζήτησε ο Γ. Κασαπίδης από τους αντιπεριφερειάρχες

Συνεδρίασε την Τετάρτη 2-9-2020 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 

2. Έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Οικονομικό Έτος 2021, εισηγητής κ. Κωτούλας Βασίλειος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού (έδρας).

3. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, εισηγητής κ. Πρόδρομος Ασλανίδης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας. 

4. Ενημερώσεις – Διάφορα θέματα.

Μετά την έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, ο κ. Κωτούλας Βασίλειος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού ανέλυσε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021(θέμα 2ο), ο οποίος ξεπερνά τα 90.000.000 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, ο προϋπολογισμός για πρώτη φορά έχει τόσο έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα με προβλέψεις δαπανών για έργα ουσίας και επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Επίσης, τονίστηκε η έμφαση στη διαφάνεια των συναλλαγών, οι οποίες, πλέον, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στη συνέχεια η κα. Καλπάκη, στέλεχος της Διεύθυνσης Οικονομικού, ανάλυσε με λεπτομέρεια το σύνολο των κωδικών που διέπουν τον προϋπολογισμό για την πληρέστερη ενημέρωση του σώματος.

Τέλος,η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης κα. Γατζαβέλη Παναγιώτα, επεσήμανε την ανάγκη της πλήρους εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενώ ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης Γεώργιος επεσήμανε την ανάγκη της επίσπευσης της εκτίμησης της αγοραίας αξίας της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας, ώστε να καταρτιστεί, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο ισολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Μετά από τεχνική συζήτηση που ακολούθησε και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Εισηγητής του 3ου  θέματος ήταν ο κ.Ασλανίδης Πρόδρομος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης, ζήτησε τη δημιουργία των προβλεπόμενων συντονιστικών οργάνων ανά Περιφερειακή Ενότητα, την επιθεώρηση για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων σε κάθε Π.Ε., την άμεση διάνοιξη των επικίνδυνων ρεμάτων και τη συνεργασία μεταξύ των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών για την από κοινού δράση σε έργα που αφορούν περισσότερες από μια Π.Ε.

Το σχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα ζητηθεί η έγκριση αυτού.

Επιπλέον, ο κ. Κασαπίδης, ζήτησε τη συνεργασία των Αντιπεριφερειαρχών για:

Α) Τον εντοπισμό και την ωρίμανση εμβληματικών έργων για την ένταξή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Β) Την συγκέντρωση των προτάσεων τους για τη θέσπιση νέων ζωνών επενδύσεων στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης το οποίο βαίνει προς οριστικοποίηση και θεσμοθέτηση έτσι ώστε να καλυφθεί μια εκκρεμότητα που υφίσταται από το 2012.

Γ) Την καταγραφή των κτιρίων της Περιφέρειας που απαιτούν νομιμοποίηση και αναβάθμιση καθώς και την προτροπή προς τους Δήμους για την υπόδειξη αντίστοιχων κτιρίων που χρήζουν αναβάθμισης, όπως τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα.

Δ) Την επιτάχυνση των έργων του ΠΕΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα μέσω και της βοήθειας της ΜΟΔ, η οποία βρίσκεται ήδη στη Δυτική Μακεδονία για την δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη των Δήμων.

Ε) Την πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας και το συντονισμό όλων των Δήμων με την Περιφέρεια για την καταγραφή των αναγκών για την αγορά μηχανημάτων έργων που θα συμμετέχουν και στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη συμπληρωματικότητα και την αποτελεσματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο. 

ΣΤ) Την αυξημένη παρακολούθηση των χώρων συγκέντρωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την καθημερινή αναφορά από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με την εξέλιξη του Covid – 19. 

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ