"


ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ : Ένταξη της πρότασης χρηματοδότησης για την πυροπροστασία των σχολείων του Δήμου μας.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πράξη ένταξης

του Δήμου Βοΐου στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εκπόνησης μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

Κατόπιν της Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία , ο Δήμος υπέβαλε την πρόταση και εγκρίθηκε -η χρηματοδότηση προκειμένου να ενισχυθούν οι 36 σχολικές μονάδες του Δήμου Βοΐου με όλα τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας .

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 135.160,00€ ( Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και η χρηματοδότησή του θα προέλθει από τους πόρους του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την υλοποίηση του έργου θα έχει στην διάθεσή της η εκπαιδευτική κοινότητα όλες τις απαραίτητες υποδομές για την πυροπροστασία . Κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η ασφάλεια όλων των παιδιών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες του δήμου και μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης θα συμβάλει τόσο στην θωράκισή τους όσο και στην αύξηση του βαθμού ασφαλείας τους.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ