"


Η δημοπρασία της Saga Furs Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με θετικά μηνύματα

Η δημοπρασία Σεπτεμβρίου

της Saga Furs ξεκίνησε με την προσφορά 734,000 White Pearl mink γουνοδερμάτων. Παρά την δύσκολη συγκυρία της αγοράς, υπήρχαν περισσότεροι από 60 ενεργά συμμετέχοντες αγοραστές στην αίθουσα δημοπράτησης, γεγονός που δεν έχουμε δει σε καμμιά ζωντανή δημοπρασία από την αρχή ακόμη της πανδημίας του κορονοιού.

Η Saga Furs κατάφερε να πούλησε το 80% των θηλυκών White Velvet, ενώ τα White και Pearl πουλήθηκαν σε ποσοστό σχεδόν 100%. Οι τιμές παρέμειναν σε μη ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά οι πωλήσεις αυτές καθ’ αυτές είναι θετικό στοιχείο και εκτιμώνται από τον κλάδο. Σε ορισμένα τμήματα των συγκεκριμένων γουνοδερμάτων, οι τιμές υπήρξαν ανοδικές, συγκρινόμενες με τις πρόσφατες διεθνείς δημοπρασίες. Η Κίνα υπήρξε κυρίαρχος αγοραστής με υποστήριξη από την Τουρκία, κυρίως στα αρσενικά.


Η προσφορά των 729,000 Silverblue mink, πουλήθηκε σε υψηλά ποσοστά και τα Silverblue Velvet females πουλήθηκαν σε ποσοστό 90%. Επιπρόσθετα, η προσφορά των Sapphire, μοναδικών North American mutation mink και των 32,000 Blue Iris πουλήθηκαν σε ποσοστό σχεδόν 50%. Και εδώ κυριάρχησε η Κίνα με ισχυρή υποστήριξη από την Τουρκία στα αρσενικά.

Ζήτηση για τις Βορειοαμερικάνικες συλλογές

Τα αρσενικά BLACKGLAMA πουλήθηκαν κάτω από έντονο ανταγωνισμό και πέτυχαν 70% πωλήσεις. Κύρια αγοράστρια χώρα ήταν η Κίνα, με υποστήριξη από την Ελλάδα. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η έλλειψη υποστήριξης από την Κορέα, είχαν ως αποτέλεσμα την χαμηλή ζήτηση θηλυκών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές των δερμάτων αυτών παραμένει πάρα πολύ χαμηλή.

Η Βόρειο-αμερικάνικη συλλογή των mink πωλήθηκε σε ποσοστό σχεδόν 100% σε μια αρκετά δραστήρια αίθουσα. Τα Pastels και Mahogany πωλήθηκαν σε υψηλά ποσοστά στην Κίνα με την υποστήριξη της Τουρκίας.

Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες δημοπράτησης, η Saga Furs πούλησε περισσότερα από 2 εκατομ. μινκ.

Η προσφορά των 621,000 αρσενικών Brown minks πουλήθηκε σε ποσοστό 70%, με την συλλογή κανονικής ποιότητας να πωλείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Οι συλλογές  κανονικής ποιότητας Mahogany και Black επίσης πουλήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά από τα Browns.

Τα Palomino πουλήθηκαν σε μεγάλα ποσοστά, κυρίως οι θηλυκές συλλογές, ενώ οι αρσενικές συλλογές πέτυχαν μικρότερα ποσοστά πωλήσεων κυρίως στην κλασική συλλογή.

Τα Ευρωπαϊκά θηλυκά πουλήθηκαν με τον ίδιο τρόπο που πουλήθηκαν τα αρσενικά γουνοδέρματα. Κυρίαρχη αγορά ήταν η Κινεζική, με υψηλά ποσοστά αγορών velvet τύπων, ενώ οι κλασικοί τύποι είχαν μικρότερα ποσοστά πωλήσεων. 

Τα Cross mink πωλήθηκαν κυρίως στην Κίνα με υποστήριξη από ευρωπαίους αγοραστές, κυρίως Τουρκία και Ελλάδα.

Μεγαλύτερα ποσοστά πώλησης είχε το Silver Cross με ποσοστό 70%. 

Οι πωλήσεις συνεχίζονται με τα breeders.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ