"

Αντικαταστάθηκαν τα παγκάκια στην Πεντάβρυσο

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των παλαιών ξύλων από τα παγκάκια στο Ηρώο και στον αύλειο χώρο του Κοινοτικού

Καταστήματος Πενταβρύσου. 


Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Καστοριάς για την παροχή του υλικού εξοπλισμού. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πενταβρυσου 

Γιώργος Σιάτρας

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ