"


Ανανεωτική Σχολή Ταυτοτήτων 2019-2021 από την Ε.Π.Ο.Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Π.Ο. θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών

για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA C στις 24-26/8/2020.
Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο.
Το κόστος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι:
- Για τους προπονητές UEFA A , παράβολο συμμετοχής 60,00 € (υπέρ οικείας Ε.Π.Σ.)
- Για τους προπονητές UEFA B , παράβολο συμμετοχής 40,00 € (υπέρ οικείας Ε.Π.Σ.)
- Για τους προπονητές UEFA C , παράβολο συμμετοχής 20,00 € (υπέρ οικείας Ε.Π.Σ.)
Το παράβολο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα προπονητή στην Ε.Π.Σ. που ανήκει έως 17/8/2020.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ