"


Φορολογική ενημερότητα: Τέλος η προσκόμιση στους ΔήμουςΤέλος στην υποχρέωση πολιτών και επιχειρήσεων να προσκομίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογική ενημερότητα βάζει η απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη.Η διαδικασία αυτοματοποιείται, καθώς οι δήμοι θα μπορούν να αντλούν αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, την φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών τους κατά τη διαδικασία πληρωμής τους.

Οι Δήμοι διασυνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ

Η συγκεκριμένη διασύνδεση αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιήθηκε με την προβλεπόμενη έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και του κόμβου υπηρεσιών GovHUB της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), διασυνδέονται οι Δήμοι της χώρας με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με την απόφαση δεν καταργείται η υποχρέωση πολιτών και επιχειρήσεων να είναι φορολογικά ενήμεροι, αλλά μόνο η υποχρέωση προσκόμισης της ενημερότητας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ελάφρυνση χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων από μια περιττή γραφειοκρατία εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική επέκτασης της αυτόματης άντλησης της φορολογικής ενημερότητας σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Εξάλλου, ήδη από τα μέσα Μαρτίου η Βουλή των Ελλήνων αξιοποίησε πρώτη αυτή τη δυνατότητα.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ