"


Πρωτοπορεί στα ενεργειακά έργα ο Δήμος Άργους Ορεστικού



Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον ο Δήμος Άργους Ορεστικού πρωτοπορεί στον ενεργειακό σχεδιασμό αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία.


Έχει εντάξει στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 12 έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων και δημόσιων κτιρίων, καλύπτοντας το 50% περίπου του προϋπολογισμού της αντίστοιχης πρόσκλησης. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος έχει ήδη φροντίσει να διασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές για την προσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε ανεγείροντας νέες, είτε επισκευάζοντας και επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες, εκμεταλλευόμενος διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μάλιστα για όλες τις παραπάνω έχει διασφαλίσει επίσης τη νομιμότητα αυτών (πολεοδομικές τακτοποιήσεις, πυρασφάλειες, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ κλπ).
Επιπλέον, αναβαθμίζει ενεργειακά το πλήρως αδειοδοτημένο Κλειστό Γυμναστήριο, με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και μειώνει το ενεργειακό κόστος των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (Αντώνης Τρίτσης σήμερα).

Στο ίδιο πνεύμα, από το 2019 έχει συστήσει κοινωφελή Ενεργειακή Κοινότητα με αριθμό ΓΕΜΗ 150482332000 με σκοπό την παραγωγή ενέργειας από υδροστρόβιλο τύπου CAPLAN στον ποταμό Αλιάκμονα, που διαρρέει τον Δήμο, μεταβλητής απόδοσης από 2 έως 5 MW. Η παραγόμενη ενέργεια θα συμψηφίζεται (net metering) με αυτήν που απαιτείται σε αντλιοστάσια, ΦΟΠ (φωτισμός οδών και πλατειών) και δημοτικά κτίρια, ενώ θα καλύπτει και τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων του Δήμου.

Επίσης, έχει υλοποιήσει τη 2η φάση τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετρίας αντλιοστασίων, σταθμών και δεξαμενών ύδρευσης (η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε ήδη από το 2014). Το σύστημα αυτό συμβάλει σημαντικά στην οικονομία, τόσο του νερού ύδρευσης, όσο και της κατανάλωσης ενέργειας. Με τον τηλε-έλεγχο και την τηλεπαρακολούθηση ο Δήμος έχει online εικόνα των συστημάτων ύδρευσης και μπορεί να επεμβαίνει γρήγορα σε διορθωτικές ενέργειες (σπασίματα αγωγών, ελάττωση στάθμης ταμιευτήρων, βλάβες αντλιών).

Τέλος, έχει υποβάλει πρόταση κι έχει πάρει προέγκριση σε πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο την πιλοτική εφαρμογή 2.500 “έξυπνων” φωτιστικών σωμάτων για κοινόχρηστο φωτισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.




Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ