"

Ολοκληρώθηκε το έργο οδοποιίας «Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι»Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του έργου "Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου", υποέργο "Λιβαδοτόπι - Γιαννοχώρι", προϋπολογισμού 3.100.000,00 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.Το μήκος του δρόμου είναι 6,8 χιλιόμετρα και οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι οι εξής:

Διάνοιξη με εκρηκτικά και με μηχανικά μέσα
Οδοστρωσία
Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, σωληνωτών και τριγωνικών τάφρων για την απορροή των υδάτων
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ