"

Ο Δήμος Νεστορίου στο κατώφλι της ψηφιακής εποχής.


Συνεδρίασε την Πέμπτη (30/04/20) το μεσημέρι για 1η φορά με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου,

εγκαινιάζοντας το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τον Δήμο. Της νέας ψηφιακής εποχής, τόσο στην εσωτερική του λειτουργία, όσο και στις σχέσεις του με τους δημότες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος ξεκινά μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια για την ψηφιακή αναβάθμιση που θα αλλάξει προς το καλύτερο την λειτουργία του και θα βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους δημότες.
Ποια είναι λοιπόν τα βήματα που ξεκίνησε και πρόκειται να ακολουθήσει στο μέλλον;

1. Εγκαθιστά, μετά από αίτηση του Δήμου και έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, το πρόγραμμα ΙΡΙΔΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή ένα πληροφοριακό σύστημα που ήδη χρησιμοποιούν αρκετοί δήμοι και φορείς του δημοσίου, με το οποίο γίνεται αντικατάσταση της έντυπης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών και διεκπεραίωσης. Ένα πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων και λοιπών εργασιών και δυνατοτήτων.
Με το ξεκίνημα της λειτουργίας της «ΙΡΙΔΑΣ» ο Δήμος θα βελτιώσει σε μέγιστο βαθμό την εσωτερική του λειτουργία με τρόπο γρήγορο, ασφαλή, διαφανή και αποτελεσματικό. Θα εξοικονομεί εφ’ εξής χρόνο και χρήματα και θα αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγικότητα του. Το πρόγραμμα εγκαθίσταται τις επόμενες μέρες, εκπαιδεύεται το προσωπικό και μπαίνει σε λειτουργία.

2. Ξεκίνησε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων για την δωρεάν παραχώρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ανέπτυξε για την ηλεκτρονική έκδοση των δέκα πιο δημοφιλών πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη των πολιτών στον δήμο καθ’ όλη την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Το επόμενο διάστημα λοιπόν και αφού ολοκληρωθούν οι διαδικαστικές και οι τεχνικές εκκρεμότητες, ο Δήμος Νεστορίου θα έχει την δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα του (nestorio.gr) να εκδίδει τα δέκα πιο δημοφιλή πιστοποιητικά (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό εντοπιότητας, πιστοποιητικό ιθαγένειας, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης) αποφεύγοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία των δημοτών στις υπηρεσίες του δήμου.

3. Υπέβαλε πρόταση στο ΕΣΠΑ μέσω της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Αναβάθμισης με τίτλο «Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στον Δήμο Νεστορίου» προϋπολογισμού 264.554€ και έλαβε την σχετική προέγκριση στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω δράσεις:
- Πλατφόρμα επικοινωνίας των πολιτών με τον δήμο για κάθε θέμα που τους απασχολεί (παράπονα, προτάσεις κτλ.).
- Ψηφιοποίηση όλου του έντυπου υλικού του δήμου από τότε που υπάρχουν αρχεία μέχρι σήμερα.
- Ψηφιακή παρακολούθηση μέσω GPS του στόλου οχημάτων για λόγους ασφάλειας και βέλτιστης λειτουργίας (θέση, καταναλώσεις κτλ.).
- Ψηφιακή καταμέτρηση των καταναλώσεων των υδρομέτρων (χωρίς φυσική παρουσία).
- Παραγωγή υλικού προβολής του δήμου (ψηφιακές φωτογραφήσεις, video κτλ.).
- Ενημέρωση (μέσω κινητών) όλων των επισκεπτών για τα αξιοθέατα και τα ενδιαφέροντα σημεία του δήμου (αποστάσεις, ιστορικά σημεία, διαδρομές κτλ.).
- Τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης των κάδων απορριμμάτων (για την πληρότητά τους κτλ.).

- Ψηφιακή παρακολούθηση των βλαβών όλων των φωτιστικών του δήμου.
4. Υπέβαλε επίσης πρόταση στο ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις προστασίας υδάτων Δήμου Νεστορίου» συνολικού προϋπολογισμού 285.000€, η οποία βρίσκεται στην φάση της αξιολόγησης, προκειμένου να καταγραφούν ψηφιακά όλες οι πηγές του Δήμου, με σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με την θέση, την ποσότητα, την ποιότητα αλλά και τις αντίστοιχες υδρογεωλογικές μελέτες, τους ψηφιακούς χάρτες κτλ., προκειμένου να χρησιμοποιούνται στο μέλλον για όλες τις ανάγκες (υδροδοτήσεις οικισμών, επενδύσεις στον τομέα των νερών κτλ.).

Τέλος, ο Δήμαρχος Νεστορίου αφού ευχαρίστησε τον Δήμο Αθηναίων και προσωπικά τον Δήμαρχο κ. Μπακογιάννη για την πρωτοβουλία αυτή που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων και την διευκόλυνση των πολιτών, δήλωσε:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση που αποτελεί το στήριγμα των πολιτών την δύσκολη αυτή περίοδο της υγειονομικής κρίσης δίνει την μάχη για να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή και να διευκολύνει όσο περισσότερο μπορεί τους δημότες στην καθημερινότητά τους. Η κρίση αυτή είναι μια ευκαιρία να εκσυγχρονίσουμε τις υπηρεσίες μας και να αλλάξουμε επιτέλους εποχή. Δουλεύουμε σκληρά για να προετοιμάσουμε μία καλύτερη επόμενη μέρα». 
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ