"


Δήμος Άργους Ορεστικού: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης με εντάξεις νέων έργων
Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, τόσο της πόλης, όσο και των Κοινοτήτων του, ο Δήμος Άργους Ορεστικού συνεχίζει τις εντάξεις έργων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.


Έτσι, εξασφάλισε νέα έργα βελτίωσης της ύδρευσης, καθώς και κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικού προϋπολογισμού 2.022.200 ευρώ.
Ειδικότερα:
Κατασκευή δύο δίδυμων δεξαμενών, συμπεριλαμβανομένου κλειστού χώρου βανοστασίου που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες δεξαμενές του παλαιού δικτύου ύδρευσης της πόλης Άργους Ορεστικού.

Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ οικισμούς του Δήμου (Μελάνθιο, Βράχος, Ζευγοστάσιο, Περιβόλι, Καστανόφυτο, Άγιος Ηλίας, Σπήλιος, Νόστιμο) που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες, οι οποίες λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν προβλήματα διαρροών.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος περίπου 300kw με κινητές βάσεις αξόνων στην Κοινότητα Αμπελοκήπων.

Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και στέγαση αυτών σε οικίσκους στο ανενεργό αντλιοστάσιο Αρμενοχωρίου, στο νέο σύστημα ύδρευσης  Αμπελοκήπων και στο ανενεργό αντλιοστάσιο Μηλίτσας.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δεξαμενές ύδρευσης, ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες επισκευής και συντήρησης (βλ. επισυναπτόμενες φωτογραφίες), προκειμένου να αποκαταστήσει ζημιές που έχουν προκληθεί με το πέρασμα του χρόνου.

Παράλληλα, προχωρά στον καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου των δεξαμενών και την περίφραξη αυτών, ενώ θα ακολουθήσει εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και κυκλώματος παρακολούθησης.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ