"


Επικαιροποίηση Λίστας Καταστημάτων Εξυπηρέτησης Κατ’ Οίκον για τους Πολίτες της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας

Σε συνέχεια των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στην μετακίνηση των πολιτών, που ανακοινώθηκαν  και εφαρμόζονται,

σύμφωνα με τις υπ’ αρίθ. 8920 & 8921 /31-03-20  (ΑΔΑ: 9ΝΙ45ΤΛΒ-ΛΗΨ & ΑΔΑ: Ρ6Υ646ΤΛΒ-ΖΡΚ) Αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, και ιδιαίτερα για την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, που έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης,

σας γνωρίζουμε τα καταστήματα και τηλέφωνα επικοινωνίας, ανά τοπική κοινότητα, που μπορούν να εξυπηρετούν με Κατ’ Οίκον Παράδοση στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, κατά τη διάρκεια των δεκατεσσάρων ημερών (14) που ισχύει η απόφαση:
Η λίστα των καταστημάτων ενδέχεται να εμπλουτιστεί, με νεότερη σχετική ανακοίνωση.
Τα καταστήματα σε αυτά τα χωριά, τα οποία δεν αναφέρονται στην ανωτέρω λίστα και επιθυμούν να ενταχθούν, εφόσον διαθέτουν τη δυνατότητα παράδοσης κατ’ οίκον, μπορούν να επικοινωνούν στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, στο τηλέφωνο 24673 50216

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ