"


Απέχουν μέχρι 3 Μαΐου οι Δικηγόροι της Καστοριάς


To Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς συνεδρίασε σήμερα 27/4/2020 με τηλεδιάσκεψη, με την παρουσία όλων 

των προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί της μερικής επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων και την πλήρη επαναλειτουργία Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων από 28/4/2020, σύμφωνα με τις από 25/4/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1588/25.4.2020 και Β/1587/25.4.2020 αντίστοιχα).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Την υγειονομική κατάσταση που ταλαιπώρησε την Π.Ε. Καστοριάς αναλογικά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της πατρίδας μας κατά τη δοκιμασία της πανδημίας του κορωνοιού covid 19,
2. Την ενημέρωση: α. Από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών και Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς και β. την Προϊσταμένη (αναπληρώτρια) του Υποθηκοφυλακείου Καστοριάς.
3. Τη μη έκδοση των ανωτέρω Κ.Υ.Α. σε εύλογο χρόνο ώστε να ελεγχθούν τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας της δημόσιας υγειάς και από το Σύλλογό μας, αλλά και προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι Δικηγόροι για την ασφαλή προσέλευση στους ανωτέρω δημόσιους χώρους.
4. Την μέχρι και σήμερα αναπάντητη από 22/4/2020 επιστολή – ερώτημα του Προέδρου της Ολομέλειας, που απηύθυνε στον ΕΟΔΥ και την Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας περί έγκρισης της μερικής επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας με τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας.
5. Την από 23.4.2020 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και
6. Tέλος τo γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει αποσταλεί ουδεμία προμήθεια υλικού υγειονομικής προφύλαξης στο Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Καστοριάς.

Αποφασίζει ομόφωνα:


Την αποχή των μελών του από την παράσταση τους ενώπιον των ακροατήριων όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και των υπηρεσιών τους και απ΄ όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες σε όλες τις δημόσιες αρχές – υπηρεσίες και σε ιδιωτικούς φορείς από την 28η Απριλίου 2020 έως και την 3η Μαΐου 2020, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στην Πολιτεία να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα προστασίας που θα εγγυώνται την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, Δικηγόρων, των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης (Δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων των Υποθηκοφυλακείων), αλλά και του κοινωνικού συνόλου της τοπικής κοινωνίας.

Καστοριά, 27 Απριλίου 2020
Για το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Μπαλιάκας


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κων/νος Κακαγιάννης


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ