"


Διαρκής μέριμνα της Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου του Δήμου Καστοριάς για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής


Είναι γνωστό ότι από την πρώτη μέρα των περιοριστικών μέτρων, έπειτα από τις σχετικές Αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προέκυψαν διάφορα ζητήματα και ερωτήματα για τους Αγρότες και τους Κτηνοτρόφους της περιοχής μας.Ο Δήμος Καστοριάς από την πρώτη στιγμή προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενώ η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης - Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, βρίσκεται καθημερινά σε επαφή και συνεργασία με τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων για την διευθέτηση και επίλυση ζητημάτων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων της.

Παράλληλα, η αρμόδια Αντιδήμαρχος, κ. Όλγα Θεοχάρη-Παπαδάμου έχει μεριμνήσει για τον συντονισμό και όλες τις σχετικές διαδικασίες ενώ έχει απευθυνθεί και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να δοθούν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις και οδηγίες για διευκόλυνση  εκτέλεσης αναγκαίων για την εποχή αγροτικών εργασιών στην περιοχή μας, με γνώμονα όμως την τήρηση των μέτρων προστασίας και τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.

Αναμένοντας την απάντηση από τους αρμόδιους φορείς ζητείται απ’ όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους κατανόηση και υπομονή, ευχαριστώντας τους ταυτόχρονα για την έως τώρα στάση τους και συνεργασία. 
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ