"

 


 


Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού στις επιχειρήσεις του Ν. Καστοριάς, θα προτείνει ο Σύλλογος ΛογιστώνΜέτρα  για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του  κορονοϊού στις επιχειρήσεις του Ν Καστοριάς  (πρωτογενή –µεταποίηση-  εµπόριο-εστίαση -υπηρεσίες).

 
 Μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις, από την διάδοση του κορονοϊού σε  παγκόσµιο επίπεδο  και τις τραγικές επιπτώσεις που επιφέρουν, βρισκόµαστε στη  θέση να ζητήσουµε βραχυπροθέσµα µέτρα που θα πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα  για τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ο Νοµός Καστοριάς τις τελευταίες µέρες έχει πληγεί από την εξάπλωση του  κορονοϊού και οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας είναι να παραµείνουν οι εν  δυνάµει ασθενής και οι εργαζόµενοι µε µικρά παιδιά στα σπίτια τους.

 Τα µέτρα τα οποία άµεσα θα πρέπει  να εφαρµοστούν είναι τα εξής  :
• Να συµπεριληφθεί ο Ν Καστοριάς   στις περιοχές εφαρµογής των έκτακτων  µέτρων των υπολοίπων περιοχών που επλήγησαν από τον κορονοϊό.   
• Να δοθεί άµεσα παράταση στην υποβολή όλων των δηλώσεων που οι  προθεσµίες  τους λήγουν µέχρι 31/3/2020,τουλάχιστον ως  31/5/2020
• Να δοθεί αναστολή(τουλάχιστον ως το τέλος του έτους ) στην καταβολή των  δόσεων των ρυθµίσεων στις οποίες εντάχθηκαν οι επιχειρήσεις και να 
• Να ανασταλεί ,βάση οικονοµικών κριτηρίων, η υποχρέωση καταβολής των  βεβαιωµένων οφειλών από άµεσους και έµµεσους φόρους 
• Επιτάχυνση διαδικασιών επιστροφής του ΦΠΑ των επιχειρήσεων 
• Άµεση ενεργοποίηση  χρηµατοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη  δανειακών υποχρεώσεων, άτοκα για τους ενήµερους και χαµηλότοκα για τους  υπόλοιπους ,για την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
• Χαρακτηρισµός των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα ως επαπειλούµενες  και έκτακτη επιδότηση των επιχειρήσεων  για τη διατήρηση τους 
• ∆υνατότητα καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε  άτοκες δόσεις 
• Αύξηση των πιστώσεων των  χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε συνοπτικές  διαδικασίες, για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε δηµόσιο και ταµεία (π.χ.  µέσω πιστωτικών καρτών µε χαµηλό επιτόκιο ).

Πιστεύοντας πως η εφαρµογή των παραπάνω προτάσεων είναι επείγουσα,  άµεσα εφικτή, αφορά όλους τους  οικονοµικούς  κλάδους στον Ν. Καστοριάς, και είναι αναγκαία για τη ∆ηµόσια υγεία, βρισκόµαστε στη διάθεση σας για επιπλέον επικοινωνία.


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ