"

 


Μέτρα Προσέλευσης Πολιτών προς στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς


Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),

οι οποίες αφορούν τη λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού (COVID-19) και την προστασία της Δημόσιας Υγείας,

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ, τους πολίτες της Π.Ε. Καστοριάς να προσέρχονται στις υπηρεσίες της μόνο όταν αυτό κρίνεται  απολύτως απαραίτητο.

Επίσης, γίνεται γνωστό ότι από σήμερα,  στην είσοδο του Διοικητηρίου λειτουργεί προσωπικό ασφαλείας-φύλαξης, το οποίο θα καταγράφει τα στοιχεία των εισερχομένων και θα υπάρχει ανάλογη καθοδήγηση.

Η επίσκεψη των πολιτών θα πρέπει να γίνεται αυστηρά κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια τμήματα ενδιαφέροντος του πολίτη, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία τους:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς: 24673 50200, 24673 50201
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών: 24673 50259, 24673 50331
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας : 24673 50296, 24673 50310
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού: 24673 50384, 24673 50311
Δ/νση Ανάπτυξης: 24673 50305, 24673 50312
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: 24673 50262, 24673 50213
Δ/νση Τεχνικών Έργων: 24673 50323, 24673 50328
Αμαξοστάσιο ΠΕ Καστοριάς:24670 82004
Τμήμα Περιβάλλοντος: 24673 50260, 24673 50266
Τμήμα Πληροφορικής: 24673 50357
Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: 24673 50265
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 24673 50299, 24673 50265
Τμήμα Κτηνιατρικής: 24670 71799
Νομική Υπηρεσία Καστοριάς: 24673 50271
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης: 24673 50346
Εταιρεία Τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας: 24673 50229
Γενικά αρχεία κράτους: 24673 50347
Τμήμα Πολεοδομίας   (υπηρεσία Δήμου Καστοριάς): 24673 50316, 24673 50314
Κ.Ε.Π. (υπηρεσία Δήμου Καστοριάς): 24673 50301
Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου: 24673 50330
Αποκεντρωμένη Δοικ. Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας: 24670 22695
Διεύθυνση Δασών Καστοριάς: 24670 22881, 24670 22230

 


 


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ