"


Νέοι κάδοι ανακύκλωσης στην τοπική κοινότητα Πτελέας - Κρανοχωρίου

Εφαρμογή και Λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου, στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας και στην ενίσχυση των δράσεων πρόσληψης και ανακύκλωσης (Ακρωνύμιο

"GREENPOINT - MOB"), προχώρησε η Τοπική Κοινότητα Πτελέας-Κρανοχωρίου, όπως περιγράφεται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Καθαριότητας Πράσινου και Οχημάτων του Δήμου Νεστορίου.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ