"


Προκηρύσσονται μετά τις αντιδράσεις και οι άγονες αεροπορικές γραμμές Αθήνα – Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία

Στην προκήρυξη των άγονων γραμμών που εκμεταλλευόταν μέχρι πρότινος η Astra Airlines και στη συνέχεια ανατέθηκαν στις Astra Ailrlines και Olympic Air προχωρά η ΥΠΑ.


Το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε τις προδιαγραφές για τις άγονες γραμμές Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία, με μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως 1.384.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Όσον αφορά στην ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και προσφερόμενες θέσεις ανά γραμμή:
Α. Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά: 
Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά – Αθήνα
Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Αθήνα – Καστοριά – Κοζάνη – Αθήνα
Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 30 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Β. Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία 
Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.
Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.
Έξι (6) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ