"


Νέα ένταξη έργου για τον Δήμο Άργους Ορεστικού «Σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων»
Ένα ακόμη έργο ενέταξε στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ο Δήμος Άργους Ορεστικού. Πρόκειται για την πράξη «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

συνολικού προϋπολογισμού 343.580,60€, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση προγραμμάτων χωριστής συλλογής των αστικών βιοαποβλήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή τους στην ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και στην οικιακή κομποστοποίηση.
Αναλυτικά ο Δήμος Άργους Ορεστικού θα προμηθευτεί:

1 απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 12 κ.μ
1 απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 8 κ.μ 
34 πλαστικούς τροχήλατους κάδους 660 λίτρων
96 πλαστικούς τροχήλατους κάδους 360 λίτρων
159 πλαστικούς τροχήλατους κάδους 240 λίτρων
200 οικιακούς κάδους βιοαποβλήτων 10 λίτρων
48 κάδους οικιακής κομποστοποίησης 330 λίτρων

Οι ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται πλέον παγκοσμίως είναι τεράστιες και το γεγονός αυτό αποτελεί ζήτημα ύψιστης περιβαλλοντικής σημασίας που έχει τόσο οικονομικές, όσο και κοινωνικές προεκτάσεις.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού λοιπόν αφουγκραζόμενος τη σοβαρότητα του ζητήματος, προβαίνει στη χάραξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ορθής διαχείρισής τους, ώστε να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία.

Να σημειώσουμε ότι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, αναμένεται και η προμήθεια ενός ακόμη μεγαλύτερου (από τα ήδη υπάρχοντα) απορριμματοφόρου συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 150.000€, χάρη στο οποίο θα επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη οικονομία κλίμακος.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ