"


ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: «Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία, κέντρα ειδικής φροντίδας, Δήμους, εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας»Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία, κέντρα ειδικής φροντίδας, Δήμους, εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας, στην Δυτική Μακεδονία και

ειδικότερα στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Publicawareness, Preparedness, ParticipationandCoordinationforCivilProtectionforAll/4 PLUSτο οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPACBCΕλλάδα-Αλβανία 2014-2020.  Οι επισκέψεις εντάσσονται στο παραδοτέο 2.3.5 του έργου 4PLUS και υπό τον τίτλο Joint Advocacy&LobbyingCampaign -Κοινή υποστήριξη και εκστρατεία άσκησης πίεσης.

Αντικείμενο της επίσκεψης αποτέλεσε η παροχή βασικών πληροφοριών αναφορικά με την πολιτική προστασία για όλους, με την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας. Πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) συναντήσεις στο πλαίσιο των οποίων συμμετείχαν υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας των Δήμων της περιοχής αναφοράς, εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας, καθηγητές σχολείων, μαθητές ειδικών σχολείων καθώς και τρόφιμοι και προσωπικό κέντρων αποκατάστασης.

Στο έργο 4PLUSσυμμετέχει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας από κοινού με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, την Ένωση Δήμων Αλβανίας, το Δήμο Kolonje και το Κέντρο Αστικών Μελετών των Τιράνων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ