"


Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε  την Δευτέρα   18 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο του  Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς  Δημήτρη Σαββόπουλου, η  Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής

Μακεδονίας και συγκροτήθηκε σε σώμα  το νέο ΔΣ, συμφώνα με τις αποφάσεις  του Περιφερειακού  Συμβούλιου και της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Η σύνθεση  του νέου ΔΣ  είναι η εξής:

Γεώργιος Βαβλιάρας,  Πρόεδρος,  Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Περιφερειακός Σύμβουλος Κοζάνης
Ιωάννης Κορεντσίδης, Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Καστοριάς εκπρόσωπος  ΠΕΔ
Δημήτρης Σαββόπουλος Ταμίας,  Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς
Λάμπρος Χατζηζήσης, Περιφερειακός Σύμβουλος Γρεβενών
Ιωάννης Στρατάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Φλώρινας
Απόστολος Διανέλος ( ορισμένος από την Γενική Συνέλευση)
Ιωάννης Ιατρίδης ( ορισμένος από την Γενική Συνέλευση)

Αμέσως μετά ακολούθησε η   πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ στην οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Εταιρεία, ενώ ο απερχόμενος Πρόεδρος παρέδωσε όλα τα απολογιστικά στοιχειά που αφορούν την οικονομική  διαχείριση  και στις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ