"


Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Αναδρομικά 1 δισ. στους συνταξιούχους λόγω περικοπών στις επικουρικές

Αναδρομικά άνω των 1 δισ. ευρώ δικαιούνται όσοι συνταξιούχοι είδαν τις επικουρικές συντάξεις τους να κόβονται από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι και σήμερα (δηλαδή επί 40 μήνες ή 3 ½ χρόνια),


κατ΄εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ), δηλαδή του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι πριν ένα μήνα δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις  του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές μεν οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου (καθώς δεν υπήρξε καμία αναλογιστική μελέτη που να τις δικαιολογεί), αλλά ξεκαθαρίστηκε (από το ΣτΕ) πως οι αποφάσεις του δεν πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν πρέπει να ισχύουν από τον Ιούνιο του 2016 (όπως υποστηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων), οπότε εφαρμόστηκαν οι περικοπές του ν. Κατρούγκαλου, αλλά από τον μήνα δημοσίευσής των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2019.

Έτσι το κόστος της εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ σε σχέση με επικουρικές συντάξεις, όπως ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης έχει δηλώσει, θα ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση (2020) και όχι άνω του 1 δισ. ευρώ, όπως υποστηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, καθώς σύμφωνα με αυτό πρέπει να επιστραφούν οι περικοπές της περιόδου 2016 -2019, δηλαδή τριών και πλέον ετών.

Από την επεξεργασία των στοιχείων που έκανε το ΕΝΔΙΣΥ προκύπτει ότι ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυθαίρετος. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά ο Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) σε ό,τι αφορά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων.
Οι μεγαλύτερες διαφορές αφορούν επικουρικές άνω των 400 ευρώ. Αν γίνει ο υπολογισμός των διαφορών αυτών επί 40 μήνες το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί με βάση τα στοιχεία του ΕΝΔΙΣΥ ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ!

Στους περίπου 300.000 συνταξιούχους που αφορά η αποκάλυψη, περιλαμβάνονται όλοι όσοι έπαιρναν επικουρική σύνταξη πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου από τα εξής Ταμεία: ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΠΤΠ, ΤΕΑΠΕΤΕ,ΤΕΑΤΤΑΘ,ΤΕΑΠΥΚ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΚΕΑΝ, ΤΕΑΙΣΥΤ ( τα 12 αυτά Ταμεία έχουν συγχωνευθεί-ενταχθεί στο ΕΤΕΑΕΠ).
Σύμφωνα με τα παραδείγματα του Δικτύου :

• Απονεμηθείσα επικουρική ΙΚΑ–ΕΤΕΑΜ ποσού 493,67 ευρώ με συντάξιμες αποδοχές 2.108,50 ευρώ και 37 έτη ασφάλισης στο επικουρικό μετά τον επανυπολογισμό κατέληξε στα 138,96 ευρώ, ενώ εάν εφαρμόζονταν ορθά ο νόμος Κατρούγκαλου, ο επανυπολογισμός (2.108,50 Χ 37 Χ 0,45%) θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 351,07 ευρώ.

• Απονεμηθείσα επικουρική ΤΕΑΥΕΚ ποσού 544,98 ευρώ με συντάξιμες αποδοχές 2.373,50 ευρώ και 28 έτη ασφάλισης στο επικουρικό μετά τον επανυπολογισμό κατέληξε στα 200,14 ευρώ, ενώ εάν εφαρμόζονταν ορθά ο νόμος, ο επανυπολογισμός (2.373,50 Χ 28 Χ 0,45%) θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 299,06 ευρώ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ Νίκος Χατζόπουλος "ως Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων αποκαλύπτουμε μια "λαθροχειρία". Μια καθαρή κλοπή, που έγινε από 1/6/2016 και συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα στις επικουρικές συντάξεις και η οποία αφορά περίπου 300.000 συνταξιούχους. Ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου στον επανυπολογισμό- αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων."

Πάντως ο Σεπτέμβριο του 2016 το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων είχε ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων και όλους τους βουλευτές για τη μη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Πρόσφατα ενημερώθηκε και ο υπουργός εργασίας Γιάννης Βρούτσης ενώ άμεσα θα ενημερωθούν και πάλι ο πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των κομμάτων και όλοι οι βουλευτές.

"Το πρώτο είναι να σταματήσει η κλοπή που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και το δεύτερο είναι να επιστραφούν σε εμάς τους συνταξιούχους τα λεφτά που μας έκλεψαν" κατέληξαν οι εκπρόσωποι του ΕΝΔΙΣΥ.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ