"


Με 20 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς


Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη  2 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς. Αναλυτικά τα θέματα :
1.Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.   

2.Επικύρωση πρακτικών 15ης και 16ης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.    Εισήγηση Προέδρου

3.Αποδοχή των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης και αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU.    Εισήγηση Δημάρχου

4.Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ των δήμων Άργους Ορεστικού και Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με τη νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».    Εισήγηση Δημάρχου

5.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς».    Εισήγηση Προέδρου

6.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς».    Εισήγηση Προέδρου

7.Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)    Εισήγηση Προέδρου

8.Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καστοριάς.    Εισήγηση Προέδρου

9.Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.    Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

10.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.    Απόφαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

11.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.    Απόφαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

12.Συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καστοριάς.    Εισήγηση Αντ/ρχου Δ.Λίτσκα

13.Έγκριση επανάληψης της διαδικασίας «Προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, για τις ομάδες-υποομάδες-τμήματα του διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου (Α.Μ. 9/2018), για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος».    Εισήγηση Αντ/ρχου Κ.Τσανούσα

14.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.  Έγγραφο   ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

15.Τροποποίηση της αριθ. 197/17 απόφασης Δ.Σ. με θέμα:  «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ για την ωρίμανση του έργου: Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Ναυταθλητικού Κέντρου Δήμου Καστοριάς», ως προς το άρθρο 10 της Σύμβασης: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.    Έγγραφο ΑΝ.ΚΟ.

16.Καθορισμός αποζημίωσης μελών δημοτικού συμβουλίου, λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.    Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών

17.Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.    Πρωτόκολλα

18.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΑΚΑ Τ.Κ.ΛΕΥΚΗΣ»  Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών

19.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ. Κ. ΛΙΘΙΑΣ»    Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών

20.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΗΛΑΚΗ Δ. Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».     Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ