"

 


Την Κυριακή η εκλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), Δημοκρατίας 27

θα πραγματοποιηθεί  την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ.  η προβλεπόμενη από τα άρθρα 165 και 175 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος
Παναγιώτα Γκατζαβέλη

 


 


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ