"


Την αναβολή των Πρυτανικών εκλογών, με εξώδικη δήλωση, ζητεί ο Στέργιος Γκανάτσιος

Εξώδικο έστειλε ο πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κ. Στ. Γκανάτσιος προς την υπουργό Παιδείας κα. Νίκη Κεραμέως, τον υφυπουργό κ. Β.Διγαλάκη και τον Πρύτανη


του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Με το εξώδικο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Στέργιος Γκανάτσιος ζητά  την αναβολή των επικείμενων πρυτανικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου 2019.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ ανήκουν ιδίως:
α) Το δικαίωμα των Α.Ε.Ι να επιλέγουν με όργανα δικά τους το εκπαιδευτικό (διδακτικό) προσωπικό, μέσα στο πλαίσιο των ισχυόντων νομικών κανόνων και
β) το δικαίωμα τους να επιλέγουν τα όργανα της διοίκησής τους λ.χ. εκλογή πρυτάνεων, κοσμητόρων, προέδρων τμημάτων κλπ,
γ) Οικονομική αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι (βλ. αναλυτικά και Κ. Χρυσόγονος, Το Σύνταγμα & ο ν. 4009/2011 για την δομή και λειτουργία των ΑΕΙ, εκδ. Σάκκονλα 2011 σελ 4 επ).  Με τις ρυθμίσεις τον ν. 4610/2019 και ιδίως των άρθρων 18 παρ. 4 ββ και 22 παρ. 4 αυτού , συνάγεται καταρχήν ότι τα μέλη ΔΕΠ του πρώην Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας (σε θέση α’ βαθμίδας προσωποπαγή) για να Θέσουν υποψηφιότητα για την θέση τον Πρύτανη πρέπει η θέση τούς να μετατραπεί σε οργανική και έτσι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους συναδέλφούς τους μέλη Δ.Ε.Π που υπηρετούσαν στο Πανεπιστήμιο και έχουν αυτή την δυνατότητα, αυτοί δε στερούνται αναιτίως: 1) το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στις θέσεις της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης, β) τον δικαιώματος του εκλέγεσθαι στα αιρετά αξιώματα της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης, γ)το δικαίωμα του εκλέγειν μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σύμφωνα με τον κ.Γκανάτσιο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας πρέπει να λάβει "υπόψη πέρα από τα νομικά και ηθικά ζητήματα που υπάρχουν και την εκπεφρασμένη βούληση των μελών της Συγκλήτου (όπως άλλωστε διαβιβάστηκε στο αρμόδιο υπουργείο Παιδείας) που επιθυμούν να διεξαχθούν οι πρυτανικές εκλογές με συμμετοχή στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι όλων των συναδέλφων που πληρούν τα ουσιαστικά προσόντα.

Άλλωστε όπως έχει γραφεί, η πρώτη κορυφαία στιγμή του Νέου Πανεπιστημίου είναι οι επικείμενες "πρώτες κοινές εκλογές" που δεν πρέπει να ξεκινήσουν με ένα δημοκρατικό άγος αποκλείοντας μαζικά πλειοψηφίες Ισότιμων συναδέλφων. Διαδικασία η οποία και παράνομα θα εξελιχθεί και μόνο 'πρώτη κοινή' δε θα είναι εάν αυτές διενεργηθούν τη 21 του Αυγούστου του 2019".Δείτε το έγγραφο:
https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-08/%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85.pdf

Πηγή: alfavita.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ