"

 


ΕΛΓΑ: Αναγγελία για ζημιές από Χαλάζι σε Μεταμόρφωση, Φωτεινή, Βασιλειάδα και ΤοιχιόΣας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 14/8/2019

στη Μεταμόρφωση, στη Φωτεινή, στη Βασιλειάδα και στο Τοιχιό για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια και κηπευτικά.

Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

                                        Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 29/8/2019.

Δικαιολογητικά: 
Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019

 


 


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ