"


Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους πτυχιούχους (25 - 45 ετών)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς σας ενημερώνει για το ΝΕΟ πρόγραμμα VOUCHER ανέργων με τίτλο:


«Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»  &

«Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»
Αντικείμενο των δύο  πράξεων αποτελεί η παροχή σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-45 ετών πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τι περιλαμβάνει η δράση;
Η επιδοτούμενη δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει:

    Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 2 φάσεις.
    Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (διάρκεια περίπου 3 με 4 μήνες)
    Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
    Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 200 ωρών (διάρκεια περίπου 1 1/2 μήνες).

Ποιος μπορεί να κάνει Αίτηση;

Άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, θετικών, τεχνολογικών και οικονομικών σχολών (εκτός πληροφορικής) ηλικίας 25 έως 45 ετών (ημερομηνίες γέννησης 1/1/1974 - 30/9/1994), που έχουν πιστοποίηση Αγγλικών τουλάχιστον Β2 επιπέδου και παρακολουθούν ή δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα δύο (2) τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να δείτε τον αναλυτικό πίνακα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τίτλων σπουδών που γίνονται αποδεκτοί από το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.

Ποια είναι η επιδότηση;
Κάθε δικαιούχος θα λάβει επιδότηση 2.800,00€ .

Ειδικότητες κατάρτισης

Η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

    Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
    Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
    Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων


Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ;

Η επιλογή των ανέργων  θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017).

3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).


Ποια είναι η προθεσμία υποβολής Αίτησης;

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 28/6/2019 έως και 23/8/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την διαδικασία υποβολής Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (δείτε τον χάρτη), καθημερινά (08:00 έως 15:00) και στο τηλέφωνο 2467025388.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ