"

Καλούνται ξανά στην κάλπη οι ψηφοφόροι ενός εκλογικού τμήματος


Στην κάλπη καλούνται να προσέλθουν πάλι αυτή την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 οι ψηφοφόροι του “33ου εκλογικού τμήματος του 33ου διαμερίσματος

της Α’ εκλογικής περιφέρειας Αθηνών”.

Με κατεπείγον έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίστηκαν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη ματαίωση και επανάληψη της ψηφοφορίας στο εκλογικό τμήμα της οδού Κωλέττη στα Εξάρχεια, όπου την προηγούμενη Κυριακή σημειώθηκε αρπαγή της κάλπης ελάχιστα λεπτά πριν τη λήξη της ψηφοφορίας.

Αναλυτικότερα, η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 07:00 και θα λήξει την 19:00, θα διενεργηθεί δε ενώπιον του Δικαστικού Αντιπροσώπου και των Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τα αρ.68 και, αντίστοιχα 58, του π.δ. 26/2012.

Η εκλογή θα γίνει μεταξύ των ίδιων Συνδυασμών που είχαν ανακηρυχθεί για την εκλογική περιφέρεια Α΄ Αθηνών με την 78/2019 Απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΣ, η Περιφέρεια Αττικής πρέπει:

(α) να εκδώσει την προβλεπόμενη από το αρ.39 του π.δ. 26/2012 προκήρυξη,

(β) να ορίσει το κατάστημα ψηφοφορίας του εν λόγω εκλογικού τμήματος,

(γ) να εφοδιάσει το εκλογικό τμήμα με το απαιτούμενο εκλογικό υλικό (βιβλία, έντυπα, τηλεγραφήματα, ψηφοδέλτια κλπ.), το οποίο είναι το ίδιο με αυτό των εκλογών της 7ης Ιουλίου,

(δ) να φροντίσει – σε συνεννόηση με τα κόμματα που μετέχουν στην εκλογή - για την έγκαιρη παράδοση από αυτά επαρκούς αριθμού ψηφοδελτίων, και

(ε) να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους εκλογείς.

Επιπλέον, οι Συνδυασμοί που έχουν ανακηρυχθεί και συμμετέχουν στην εκλογή πρέπει να φροντίσουν για την άμεση παράδοση προς την Περιφέρεια Αττικής του προβλεπόμενου αριθμού ψηφοδελτίων, προκειμένου να εφοδιαστεί το ανωτέρω εκλογικό τμήμα. Τα ψηφοδέλτια είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής.

Ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να προβεί στην έκδοση και δημοσίευση του προβλεπόμενου από το αρ.56 του π.δ. 26/2012 προγράμματος ψηφοφορίας και να φροντίσει για όλες τις, κατά λόγω αρμοδιότητας, ενέργειές του συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, των εκλογέων.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη φρούρηση του ανωτέρω εκλογικού τμήματος και την εξασφάλιση της τήρησης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας κατά την ψηφοφορία.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών θα φροντίσει, επίσης, παράλληλα με το Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής, για τη γνωστοποίηση της διενέργειας των εκλογών αυτή την Κυριακή.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία που θα τηρηθεί κατά την ψηφοφορία είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 26/2012, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με το κατεπείγον αριθμ.52171/9.7.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: airetos.gr


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ