"


Προϋπολογισμού 143.000,00 € το έργο για την Ποριά που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης


Η κύρωση της μελέτης του υποχρεωτικού αναδασμού του Τμήματος Αγροκτήματος Ποριάς Ν. Καστοριάς υπεγράφη από τον Περιφερειάρχης Δυτικής


Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη.

Το έργο του αναδασμού  αφορά έκταση γης 2,034 στρεμμάτων  και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 143.000,00 € περίπου.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Θ. Καρυπίδης: «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες της Καστοριάς μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, να αποκτήσουν τους τίτλους κυριότητας για τα αγροκτήματά τους, ώστε την επόμενη καλλιεργητική περίοδο να έχουν τη δυνατότητα να  δηλώσουν  τα αγροκτήματά τους και στο κτηματολόγιο».





Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ