"

Φιλόδημος ΙΙ: 503.500,00€ η πρώτη χρηματοδότηση για τον Δήμο Καστοριάς


Ο Δήμος Καστοριάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό του 1.007.000,00€ και ήδη εγκρίθηκε η πρώτη εντολή χρηματοδότησης


του προγράμματος προς τον Δήμο μας, ύψους 503.500,00€


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ