"


Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ σε Ιεροπηγή, Τοιχιό, Μεταμόρφωση, Φωτεινή, Βυσσινιά και από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στην Πολυκάρπη

ΕΛΓΑ: Έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 16/6/2019 σε Ιεροπηγή, Τοιχιό, Μεταμόρφωση, Φωτεινή, Βυσσινιά για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε οπορωφόρα, φασόλια,


κηπευτικά, πατάτες και σιτηρά και από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στην Πολυκάρπη σε μηδική και τριφύλλι.

Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου: Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219
                                        Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Γραφείο Μεσοποταμίας: Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 1/7/2019.

Δικαιολογητικά:
Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ