"


Προθεσμίες Μετεγγραφικής Περιόδου 2019-2020

Αναλυτικά οι περίοδοι μετεγγραφών έχουν ως εξής:


Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (εγχώριες & διεθνείς μετεγγραφές/δανεισμοί) 

Θερινή περίοδος από 1/7/2019 έως και 31/8/2019.
Χειμερινή περίοδος από 1/1/2020 έως 31/1/2020.

 Άνεργοι Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (εγχώριες & διεθνείς μετεγγραφές)


Θερινή περίοδος από 1/9/2019 έως και 13/9/2019.

Χειμερινή περίοδος από 1/2/2020 έως και 14/2/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (εγχώριες & διεθνείς μετεγγραφές)


Θερινή περίοδος από 1/7/2019 έως 31/10/2019.

Χειμερινή περίοδος από 1/1/2020 έως 31/1/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (υποσχετικές)


Θερινή περίοδος από 1/7/2019 έως 31/8/2019.

Χειμερινή περίοδος από 1/1/2020 έως 31/1/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (επανεγγραφές)


Θερινή περίοδος από 1/9/2019 έως 31/10/2019.

Χειμερινή περίοδος από 1/1/2020 έως 28/2/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (πρώτες εγγραφές)


Θερινή περίοδος από 1/7/2019 έως 30/11/2019.

Χειμερινή περίοδος από 1/1/2020 έως 30/4/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (ατομικές αποδεσμεύσεις)


Θερινή περίοδος από 1/7/2019 έως 31/8/2019.

Χειμερινή περίοδος από 1/1/2020 έως 31/1/2020.


Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (ομαδικές αποδεσμεύσεις)


Θερινή περίοδος από 1/7/2019 έως 30/9/2019.

Χειμερινή περίοδος από 1/1/2020 έως 31/1/2020.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ