"


Προσωρινή στάθμευση οχημάτων (φορτηγών) πέριξ του Ι.Ν. Αγίων Πάντων Καστοριάς

Ο Δήμαρχος Καστοριά έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/07 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ. .

2. Την από 7926/7-5-2019 αίτηση της εταιρείας «ΙΕΡΟΠΗΓΗ ΙΜΕ ΕΠΕ»

Και αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας  επί των οδών πέριξ των οδών στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

όπως επιτραπεί η προσωρινή στάθμευση οχημάτων (φορτηγών) στις οδούς πέριξ του Ι.Ν. Αγίων Πάντων και στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Χριστοφόρου ως προστάτη των αυτοκινητιστών,  την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 09:00 π.μ. και μέχρι την λήξη της λειτουργίας.

Η στάθμευση θα πρέπει να γίνεται – με ευθύνη των αυτοκινητιστών- με τρόπο που δεν θα παρακωλύει την κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα το Δήμου και τον τοπικό Τύπο.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ