"


Παραλαβές των Κρατικών Πτυχίων Γλωσσομάθειας για τους επιτυχόντες των εξετάσεων Νοεμβρίου


Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ανακοινώνεται, ότι οι επιτυχόντες στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2018, μπορούν να παραλαμβάνουν


τα πιστοποιητικά τους αυτοπροσώπως, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο εξεταζομένου ή (αν είναι ανήλικοι) διά των νοµίµων κηδεμόνων και εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν εκτός από τη δική τους ταυτότητα και την ταυτότητα και το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά υπάρχει η δυνατότητα να παραλαμβάνονται και από άτομα εξουσιοδοτημένα µε υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το «γνήσιο της υπογραφής».

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Γεράσιμος Σπίγγος
Προϊστάμενος του Τμήματος
Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ