"


Έτοιμο το τοιχίο στην επαρχιακή οδό Νεστορίου-Πεύκου (ΦΩΤΟΣ)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου των βραχωδών καταπτώσεων από την Π.Ε. Καστοριάς


στη Χ.Θ. 7+300 (αρχή μέτρησης το κέντρο του Νεστορίου) της Επαρχιακής Οδού Νεστορίου – Πεύκου (Ε.Ο.12).

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος από τις πτώσεις βράχων, μετατοπίστηκε «παράλληλα» ο άξονας της οδού κατά 3,00 m και κατασκευάστηκε τοιχίο μήκους 106,40 m και  ύψους 3,00 από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, το οποίο θα λειτουργεί ως «βραχοπαγίδα».

Συνοπτικά εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

•    Αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα (όπου απαιτήθηκε),
•    Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων,
•    Γενική εκσκαφή για την μετατόπιση τη οδού,
•    Κατασκευή επιχώματος και οδοστρωσίας,
•    Κατασκευή τοιχίου με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό B500C,
•    Επενδεδυμένη τάφρος με σκυρόδεμα C16/20 και χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C,
•    Ασφαλτόστρωση,
•    Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5,κατηγορίας σφοδρότητας σύγκρουσης Α,
•    Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή,
•    Τοποθέτηση οριολωρίδων επί του τοιχίου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο "Στοιχειώδης Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)".

Ανάδοχος του έργου ήταν η "ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ"Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ