"

ΕΛΓΑ: Αναγγελία για ζημιές από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στην Πολυκάρπη

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 27/05/2019 στην Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές


σε μηδική και τριφύλλι. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου
Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 11/6/2019.

Δικαιολογητικά:
Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ