"


Δήμος Καστοριάς: Ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους

Σύμφωνα με τον Ν.4611/2019 (άρθρα 110 έως 117), δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως


και 16/7/2019 (δύο μήνες από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων),  ύστερα από αίτηση των οφειλετών προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, εντός  τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.

Η ρύθμιση προβλέπει εξόφληση της οφειλής μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20,00€, και με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16/9/2019.

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 24673 51144-145-14
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ