"
Εγγραφές παιδιών ΑΜΕΑ στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά: 06-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. :-886-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
«Ν. Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

«Παιδιά με σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις & εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του «Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δη-μοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (ΦΕΚ:4249Β΄/05-12-2017)

Ενημερώνουμε ότι:

Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς μπορούν να εγγραφούν και παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εφόσον βεβαιωθεί με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει την δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Διευθύντρια του Νομικού Προσώπου κα. Παπανικολάου Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2467080348

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ