"


Δήμος Καστοριάς: Η έναρξη του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας


Ξεκίνησε σήμερα η αρχική εφαρμογή του προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Καστοριάς σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ,  με την πρόσληψη 20 ατόμων

στον τομέα της καθαριότητας.

Σταδιακά θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη των υπολοίπων 76 ωφελούμενων, που θα εργασθούν στις υπηρεσίες του Δήμου μας για 8 μήνες.

Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αποσκοπεί:

- στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
- στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
- στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
- στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ