"


Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού (Δήμος Καστοριάς)Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2019, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:

Κορησού,  Δισπηλιού, Ν. Οικισμού, Μανιάκων, Λεύκης, Μεσοποταμίας, Πενταβρύσου, Τοιχιού, Φωτεινής και Χιλιοδένδρου είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ