"


14 προτάσεις για τη στήριξη και την ανάπτυξη της Παιδείας (Ναούμ Μαρκόπουλος)

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές, Πρωταρχικός σκοπός μας πρέπει να είναι


η οργανωμένη στήριξη στην Παιδεία, για να έχουμε άριστα αποτελέσματα εκπαίδευσης στο μέλλον, με αρχές, με αξίες και με στόχο της αναβάθμιση της Κοινωνίας μας.

1. Πλήρης υποστήριξη των νέων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για την ωφέλεια μας σε Οικονομικό και Κοινωνικό επίπεδο.

2. Χρήση του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς από τα νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων.

4. Εκσυγχρονισμός των Γυμνασίων και Λυκείων με νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οπτικοακουστικά μέσα, για όλους τους μαθητές.

5. Ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα της Ρομποτικής, από τα νηπιαγωγεία και άνω.

6. Ενίσχυση για τη διενέργεια μαθητικών διαγωνισμών.

7. Έξυπνα παιχνίδια σε όλα τα σχολεία.

8. Υποστήριξη των επιμορφωτικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

9. Πτυχία για την εστίαση και τον τουρισμό, σε συνεργασία των ΙΕΚ με επαγγελματικές ιδιωτικές σχολές.

10. Στήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

11. Αρωγοί σε κοινωνικές ομάδες με ειδικές ικανότητες στην εκμάθηση και την απασχόληση.

12. Σχολή εναλλακτικού τουρισμού.

13. Διασύνδεση των σχολείων μας με τα αντίστοιχα σχολεία της Φινλανδίας και άλλων χωρών, για ανταλλαγή μαθητών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

14. Δικτύωση και σύνδεση των Λυκείων μας με ιδιωτικά και δημόσια Πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον Κόσμο, για υποτροφίες των άριστων μαθητών μέσω διαγωνισμών και μέσω του πρωταθλητισμού. Με εκτίμηση,
Ναούμ Μαρκόπουλος
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
"ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ"

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ