"


Σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου σήμερα στο Νεστόριο

Παρακαλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 19 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή


και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης "ΑΝΝΑΣΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ" σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣ:Τον Δήμαρχo κ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΚΕΤΣΙΟ

1. Δημοτικούς Συμβούλους
2. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
3. Εκπροσώπους Τοπικών ΚοινοτήτωνCreated and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ