"


Στην Καστοριά η 18η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της χώρας

Μία σημαντική εκδήλωση με ιδιαίτερο ακαδημαϊκό και κοινωνικό ενδιαφέρον θα λάβει χώρα στην Καστοριά


στις 18 Απριλίου 2019, όπου θα πραγματοποιηθεί η “18η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας”, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Esperos” (Περιοχή Φουντουκλή Καστοριάς).

Την επιμέλεια της Συνάντησης ανέλαβε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής κ. Νικόλαος Ταουσανίδης.

Η συγκεκριμένη Συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης καθώς έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετάσχει μια μεγάλη μερίδα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, που την αποτελούν Ιδρυματικοί Υπεύθυνοι, συνεργάτες των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας από όλα τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Τα θέματα που θα συζητηθούν, θα αφορούν στο συντονισμό των δράσεων αναφορικά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, μετά και τα νέα δεδομένα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στα οφέλη που αυτή δύναται να έχει για τις τοπικές κοινωνίες και την επιχειρηματικότητα.

To έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ