"


Στελεχώθηκε με επιπλέον προσωπικό το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς


Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς  ενδυναμώθηκε με έναν (1) επιπλέον Επικουρικό ιατρό Νεφρολόγο, (συνολικά τρείς (3)), έναν (1) μόνιμο

γιατρό Ακτινοδιαγνωστικής και έναν (1) μόνιμο οδηγό ασθενοφόρου.

Πιστεύουμε ότι η συνεχόμενη στελέχωση του Νοσοκομείου αφενός και η καθημερινή προσπάθεια των υπαλλήλων μας αφετέρου,  δίνουν τα εχέγγυα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο μας.

Ο Διοικητής
Αντωνιάδης Βασίλειος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ