Προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας για τους αγώνες "Run Greece"


Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Απριλίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 118/19 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Έγκριση Κανονιστικής απόφασης για τη λήψη προσωρινών μέτρων

ρύθμισης κυκλοφορίας στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνων δρόμου με την επωνυμία «Run Greece», στη Δ. Κ. Καστοριάς», η οποία έχει ως εξής:

Αποφασίζει   ομόφωνα

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση που αφορά στη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, στο πλαίσιο διεξαγωγής των αγώνων δρόμου «Run Greece», που διοργανώνονται κάθε χρόνο στη Δ. Κ. Καστοριάς, ως εξής:

Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση κατά μήκος ή σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Ορεστειάδος, Μαυριωτίσσης – Στρατηγού Σουγγαρίδη, Νίκης, Ιουστινιανού, 11ης Νοεμβρίου, Μ. Αλεξάνδρου, Λ. Κύκνων, πλην Νοσοκομειακών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

– Επίσης, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε όλους τους δημοτικούς ή και δασικούς ή ιδιωτικούς δρόμους που συμβάλουν στις παραπάνω  οδούς.

Θα υπάρχουν παρακάμψεις και σήμανση όπου απαιτούνται, για την κίνηση στην πόλη, καθώς και για την είσοδο – έξοδο σ΄ αυτήν.

Εφιστάται η προσοχή, των μόνιμων κατοίκων καθώς και όσων βρεθούν στην πόλη πριν την έναρξη της διαδικασίας, στις εσωτερικές μετακινήσεις ή στην προσπάθεια εξόδου από την πόλη, καθώς πολλές οδοί συμβάλλουν σε αυτές που περιλαμβάνονται στις διαδρομές π.χ. Αγ. Αθανασίου – Αλ. Κομνηνού με την 11ης Νοεμβρίου που θα είναι κλειστή.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύουν τη ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα από τις 08:00 π.μ. μέχρι τη λήξη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης Τόμου


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ