"


ΟΑΕΔ: Ειδικό βοήθημα 240 ευρώ για ανέργους - Ποιοι το δικαιούνται;


Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να παραμένουν άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί τρεις μήνες.


Eιδικό βοήθημα, για τους ανέργους που δεν μπορούν να ενταχθούν στην 12μηνη τακτική επιδότηση, έχει θεσπίσει ο ΟΑΕΔ.Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να παραμένουν άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί τρεις μήνες.

Το ειδικό βοήθημα ισούται με 15 ημερομίσθια και με την αύξηση του κατώτατου μισθού ανέβηκε από τα 215,85 ευρώ στα 240 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης:

Προκειμένου οι άνεργοι -που αποτελούν μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Ελλάδας- να λάβουν το ειδικό βοήθημα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου

Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ)

Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του άνεργου ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ.


Η διαδικασία υποβολής αίτησης για το ειδικό βοήθημα:

Η αίτηση του ανέργου για το ειδικό βοήθημα μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας

             Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services

             Μέσω των ΚΕΠ


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

          Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο

          Δελτίο ανεργίας σε ισχύ

          ΙΒΑΝ δικαιούχου


Να σημειωθεί ότι ο ασφαλισμένος άνεργος στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που ζητείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Πηγή: eleftherostypos.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ